Teknisk rådgivning *  Byggherrerådgivning * Prosjektledelse * Prosjektutvikling * Energieffektivisering
 
OPTIMUS Prosjekt AS ble opprettet i 2012 av Håvard Schanche i Bodø. Vi holder til i
sentrum av Bodø og har prosjekter i hele landet.

OPTIMUS Prosjekt Region Øst AS ble opprettet i 2014 av Håvard Schanche og Tom
Erik Tverberg i Drammen. Vi holder til rett utenfor Drammen sentrum.
 
OPTIMUS Prosjekt kan bidra med følgende til deres organisasjon

DD prosesser, VVS/EL bistand

Befaring
Registrering
Tilstandsrapporter
Oppfølging i prosesser med å lukke avvik

Generell tiltaksvurdering, energieffektivisering av bygg og industri

Befaring
Registrering
Tiltaksbeskrivelser
Innhente tilbud på komplett utførelse av tiltak basert på lønnsomhet/ kost/
nytte
Oppfølging av utførelse

Generelt byggherreombud byggesaker:

Bistå i initieringsprosessen med utarbeidelse kravspesifikasjoner, innhenting
av tilbud, kontraheringsprosess
Ivareta byggherrens interesser med hensyn til økonomi, kvalitet og fremdrift,
samt generell kontraktsoppfølging (med spesielt fokus på at anleggene blir
levert iht. forskrifter, kravspesifikasjoner, etc.)
Bistå med generell prosjektoppfølging
Bistå med overtakelsesprosesser

Generelle VVS/EL prosjekter og prosjektutvikling :

Utarbeide løsninger som er gunstige for byggherren med hensyn til kost/
nytte/ effektivitet og generell driftsvennlighet
Utarbeide skjematiske løsninger for ovennevnte
Utarbeide konseptløsninger, helhetlige sådan med angivelse av størrelse
tekniske rom, plan for føringsveier
Innhente tilbud for byggherren for ovennevnte ytelser
 
Generell prosjektledelse/ bistand prosjektledelse :

Prosjektledelse ombygginger, utvidelser
Møteledelse
Byggeledelse
Kontroll sluttfase