Referanseprosjekter

Prosjekt: Amfi Kaneborgen, kjøpesenter

Utført: 2014-

Areal
: 24.188 m2

Ansvar: Konseptfase,prosjektutvikling, byggherreombud prosjekteringsfase, utførelsesfase, tekniske installasjoner
.Prosjekt: Amfi Mandal,kjøpesenter

Utført: 2013-2015

Areal: 25.000 m2

Ansvar: Konseptfase, prosjektutvikling, byggherreombud prosjekteringsfase, utførelsesfase, tekninske installasjonerProsjekt: Amfi Eidsvoll, kjøpesenter

Utført: 2013-2015

Areal: 18.000 m2

Ansvar: Konseptfase, prosjektutvikling, byggherreombud prosjekteringsfase, utførelsesfase, tekniske installasjonerProsjekt: Amfi/Thon tekninske maler, standarder byggeprosjekter

Utført: 2013-2015

Ansvar: Tekniske maler og standarder fremtidige
byggeprosjekterProsjekt: Amfi Drift AS

Utført: 2013-2015

Ansvar: Energieffektivisering av eiendomsmasse ca 500.00 m2, konseptutvikling, oppfølging prosjektering og utførelse, varme, kjøling, ventilasjon og automatiseringProsjekt: Store Norske Spitsbergen Kullgrubekompani AS

Utført: 2013-2015

Areal: Lunckefjell Kullgruve

Ansvar: HAZOP nytt gruveprosjekt, sikkerhets og risikovurdering totalkonsept, sikkerhet personell, materiell og miljø.Prosjekt: Store Norske Spistsbergen Kullgrubekompani AS

Utført: 2013-2015

Areal: Svea Gruvesamfunn, energieffektivisering

Ansvar: Konseptvurderinger, løsninger, reduksjon driftskostnader infrastruktur.Prosjekt: Store Norske Spitsbergen Kullbrubekompani AS

Utført: 2013-2015

Areal
: Kullgruve oppredningsverk 1800m2

Ansvar: Gjennomgang eksisterende anlegg, forbedringsforslag prosess og drift, miljøtiltak indre og ytre miljø.Prosjekt: Axcess basecamp nytt kontorbygg, forprosjekt.

Utført: 2013-2014

Areal: 13.000 m2

Ansvar:
Forprosjekt RIV, passivhus.Prosjekt: AxTech nytt kontorbygg, forprosjekt.

Utført: 2013-2014

Areal: 10.000 m2

Ansvar: Forprosjekt RIE/RIV, passivhus.Prosjekt: Fornebuporten, kontorbygg

Utført: 2013-2014

Areal: 80.000 m2

Ansvar: Byggherreombud VVS, oppfølging prosjekteringsfase og utførelsesfase.

Teknisk rådgivning *  Byggherrerådgivning * Prosjektledelse * Prosjektutvikling * Energieffektivisering